Pianoschool Zeewolde

Algemene bepalingen

Algemene bepalingen | Faciliteiten | Inschrijven | Proefles | Tarieven | Vakanties


 • De lessen beginnen in de eerste week van september 2021.
 • Jaarlijks worden 36 lessen gegeven (en twee voorspeelavonden) tot circa eind juni 2020. De inschrijving wordt dan stilzwijgend verlengd, tenzij voor 15 juni 2020 schriftelijk is opgezegd. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 • Lesgeld per seizoen. Lesgeld kan in een of twee termijnen worden voldaan of in overleg in meerdere termijnen.
 • Vakanties grotendeels gelijk met het onderwijs in Zeewolde.
 • Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken lessen, is geen restitutie van het lesgeld mogelijk, tenzij bij langdurig verzuim (meer dan 4 lessen) wegens ziekte van de leerling. in dat geval zal na indiening van een schriftelijke verklaring van de dokter, restitutie worden verleend voor het i.v.m. de ziekte niet gevolgde lessen.
 • Bij afwezigheid van de docent wegens ziekte, dienen de lessen doorbetaald te worden. indien de afwezigheid langer dan twee lessen duurt, zal Pianoschool Zeewolde voor vervanging zorgen.
 • Pianoschool Zeewolde is niet aansprakelijk voor evt. uit het muziekles voortvloeiende persoonlijke schade of schade aan eigendommen, noch voor evt. door de leerling veroorzaakte schade.
 • Bij leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn wij verplicht om 21% BTW te rekenen bovenop ons tarief.
 • De betaling van de bedragen van de volgende lespakketten dienen in 1 keer te worden voldaan:
  -10 lessen 30 minuten individueel
  -10 introductielessen 20 minuten individueel
 • De cursist heeft de privacyverklaring gelezen.Indien de cursist minderjarig
  is dienen de voogd/ouders de privacyverklaring gelezen te hebben.